Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Khuôn mẫu - gia công cơ khí
Năm thành lập:
2015
Số nhân viên:
Từ 5 - 10 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Bắc - Miền Trung
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Văn Trọng
Tel: 0987984917
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
-

Nguyễn Văn Trọng
Giám Đốc - 0987984917

nguyễn thị kim anh
TP kinh doanh - 01663824277

dương đình cường
TP sản xuất - 01656281338

Sản phẩm khuôn mẫu

Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn hít mẫu gỗ nhân tạo
Khuôn hít mẫu gỗ nhân tạo
Khuôn hít màng
Khuôn hít màng
Khuôn bế
Khuôn bế
Khuôn bế
Khuôn bế
Khuôn hít màng
Khuôn hít màng
Khuôn ép phun
Khuôn ép phun
Khuôn xốp
Khuôn xốp
Khuôn hít màng
Khuôn hít màng
Khuôn hít màng
Khuôn hít màng
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
linh kiện.đồ gá
linh kiện.đồ gá
Khuôn xốp
Khuôn xốp
mẫu xốp đựng linh kiện
mẫu xốp đựng linh kiện