sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ lên:

Công ty TNHH Cetehd Việt Nam tiền thân là Xưởng Cơ khí Trọng Nam, được thành lập từ năm 2015 chuyên gia công các loại khuôn mẫu, như: Khuôn ép nhựa, khuôn thổi, khuôn xốp, khuôn màng hít và đồ gá dưỡng jig các loại.